...
m
Contact
Studios
Follow Us
   Opći uvjeti poslovanja

Poštovani korisnici, molimo Vas da prije korištenja naših usluga pažljivo pročitate slijedeće Opće uvjete poslovanja. Svaki posjet našoj web-stranici, znači da ste ove uvjete pročitali i da ste suglasni s istima u cijelosti. Ukoliko Opći uvjeti poslovanja za Vas nisu prihvatljivi, molimo Vas da ne koristite naše usluge i proizvode.

Internetska stranica babybear.hr  u vlasništvu je trgovačkog društva Tara homemade d.o.o., Slavka Cindrića 6, 51000 Rijeka, OIB 33994645805

Tara homemade d.o.o. ima pravo izvršiti izmjene Općih uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku. Povremeno posjećujte ovu stranicu da biste pregledali uvjete koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući.

Područje primjene

Na poslovni odnos između Tara homemade d.o.o. (dalje: prodavatelj) i osobe koja predaje narudžbu za izradu proizvoda (dalje u tekstu: naručitelj) primjenjuju se isključivo niže navedeni uvjeti u verziji koja se objavljuje na web stranici https://babybear.hri koja vrijedi u trenutku narudžbe.

Ove Opće uvjete poslovanja naručitelj za potrebe svoje online-narudžbe može pohraniti na svoje računalo i/ili ispisati. Jezik ovih općih uvjeta kao i ugovora između prodavatelja i naručitelja je hrvatski.

Ugovorni partner

Ugovorni partner naručitelja je:

Naziv Prodavatelja: Tara homemade društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Skraćeni naziv: Tara homemade d.o.o.

Sjedište: Slavka Cindrića 6, 51000 Rijeka

IBAN: HR0324020061100920553 otvoren kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Jadranski trg 3, Rijeka

OIB: 33994645805; VAT ID: HR3399464805

MB: 040402062

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti

Osnivač i član uprave: Sanja Tonković

Društvo je osnovano na Trgovačkom sudu u Rijeci  pod brojem Ri Tt-19/2133-2 od 02.04.2019

Telefon: + 385 (0) 91/ 600-69-22

Mail: [email protected]

Sklapanje ugovora

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem ” www.babybear.hr” web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe-web trgovina, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem.

Klikom na link „Naruči“ naručitelj prihvaća ponudu prodavatelja za sklapanje ugovora o kupoprodaji. Prije konačnog slanja narudžbe, naručitelj svoje dostavljene podatke može u bilo kojem trenutku pregledati i/ili izmijeniti, uočiti eventualne greške pri unosu te ih ispraviti prije konačne potvrde narudžbe klikom na link „Naruči“. Prodavatelj će naručitelju potvrditi primitak narudžbe na adresu elektroničke pošte.

Radno vrijeme web-shopa prodavatelja putem web stranice je od 0 do 24 h.

Narudžba proizvoda za isporuku na području Republike Hrvatske koja je izvršena od ponedjeljka do petka obrađuje se i šalje u roku od dva radna dana od zaprimljene narudžbe. Dostava svih proizvoda vrši se putem dostavne službe te vrijeme isporuke proizvoda ovisi o daljnjem radu iste.

Cijene i dostava

Dostava proizvoda obavlja se prema cijenama važećim na dan predaje narudžbe od strane naručitelja, a koje su navedene na internet stranici https://babybear.hr u eurima. Ukupna cijena za proizvode sastoji se od vrijednosti narudžbe te uključuje porez na dodanu vrijednost i vrijede za sve načine plaćanja.

Cijena dostave proizvoda ovisi o težini naručenih proizvoda, izabranom načinu i mjestu dostave, te se formira prilikom izrade same narudžbe.

Kupcu će biti prikazana točna cijena dostave prije dovršetka narudžbe, u zadnjem koraku, ovisno o odabranom načinu dostave.

Dostava se izvršava do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Dostavu paketa za Baby Bear web shop radi tvrtka Mail Boxes ETC. na području cijele Hrvatske.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

  • ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
  • ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
  • ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, isti mora obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte. Preuzmi obrazac za jednostrani raskid ugovora OVDJE.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, Tara homemade d.o.o. se obvezuje izvršiti povrat novca koji je  primio, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada Tara homemade d.o.o. roba bude vraćena.

Povrat novca bit će izvršen uplatom na transakcijski račun kojeg Kupac navede u svom zahtjevu za povrat sredstava kojeg može uputiti na mail: [email protected].

Kupac je dužan robu predati ili poslati (na adresu Tara homemade d.o.o., Slavka Cindrića 6, 51000 Rijeka) bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kupac uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Izravne troškove povrata robe snosi kupac sam.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Plaćanje

Plaćanje naručenih proizvoda naručitelju je moguće na slijedeće načine:

1. za narudžbe koje se dostavljaju na područje Republike Hrvatske:

  • pouzećem – opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu.
  • plaćanje kreditnim karticama –  Visa, Maestro, MasterCard; Vaša kupnja naplaćuje se u trenutku slanja Vaše narudžbe;
  • uplatom na IBAN Tara homemade d.o.o. HR3724020061100920553

2. za narudžbe koje se dostavljaju izvan područja Republike Hrvatske:

  • plaćanje kreditnim karticama –  Visa, Maestro, MasterCard; Vaša kupnja naplaćuje se u trenutku slanja Vaše narudžbe.
  • Bankovnom doznakom na IBAN HR3724020061100920553, SWIFT: ESBCHR22

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

Pridržavanje prava vlasništva

Proizvod ostaje u vlasništvu prodavatelja sve do potpunog plaćanja cjelokupne cijene za isti iz određene narudžbe.

Odgovornost za materijalne nedostatke

U slučaju materijalnih nedostatka proizvoda primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima, ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno. Naručitelj je dužan o vidljivim nedostatcima na isporučenim proizvodima obavijestiti prodavatelja odmah po isporuci, a najkasnije u roku od osam dana po primitku proizvoda, inače gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju.

Kod opravdanih reklamacija, tj. nedostataka na proizvodima, naručitelj može zahtijevati da prodavatelj nedostatke ukloni ili da mu preda proizvode bez nedostataka. Prodavatelj može odbiti postupiti po odabiru naručitelja ako bi odabrani način ispravljanja nedostataka prouzročio nerazmjerno visoke troškove i ako bi drugi način ispravka bio značajno povoljniji za naručitelja. Naručitelj ima pravo razmjernog sniženja cijene tek ako uklanjanje nedostataka ili dostava proizvoda bez nedostataka nije moguća. U tom slučaju, prodavatelj će umanjiti ukupni iznos cijene za Proizvode s nedostacima u visini jedinične cijene usluge za određenu vrstu proizvoda.

Jamstvo

Prodavatelj jamči naručitelju ispravnost proizvoda u roku od jedne godine od izvršene kupoprodaje. U slučaju neispravnosti proizvoda prodavatelj je u obvezi izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda prema izboru naručitelja.

Odgovornost za štetu

Prodavatelj odgovara za štetu koja naručitelju nastane zbog namjernog postupanja ili grube nepažnje prodavatelja, njegovih radnika, zastupnika ili podugovaratelja, u skladu s općim odredbama odgovornosti za štetu. Prodavatelj ne odgovara za štetu nastalu naručitelju zbog obične nepažnje. Odgovornost prodavatelja za štetu u svakom je slučaju ograničena na iznos cijene za proizvode koje je naručio naručitelj.

Pravo na pritužbu

Naručitelj ima pravo na podnošenje pisanih prigovora prodavatelju putem pošte ili elektroničke pošte. Na sve podnesene prigovore naručitelja prodavatelj će u pisanom obliku odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Zaštita podataka, izjava o privatnosti

Vezano za zaštitu (osobnih) podataka kao i sigurnost podataka upućuje se na posebnu Izjavu o privatnosti dostupnu na web stranici https://babybear.hr/. Navedenu Izjavu o privatnosti Naručitelj može pohraniti na svoje računalo i/ili ispisati.

Prava intelektualnog vlasništva, kaznena odgovornost

Svi sadržaji i objavljene fotografije na web stranici https://babybear.hr intelektualno su vlasništvo prodavatelja te ih treće osobe nisu ovlaštene koristiti u komercijalne svrhe.

Odricanje od odgovornosti

Projekti, tutorijali, slike upute i ostali sadržaj web stranice https://babybear.hr kreiran je od strane prodavatelja te je prema prikazanom sadržaju izvršenje pojedinih radnji uspješno od strane prodavatelj, što ne podrazumjeva da će isti uspjeh nastupiti i u slučaju izvođenja istih radnji od strane trećih osoba. U skladu s navedenim se prodavatelj ograđuje i odriče svake odgovornosti za štetu koja bi nastala naručitelju ili trećim osobama od korištenja proizvoda, projekata, tutorijala ili korištenja drugog sadržaja web stranice prodavatelja.

Zaključne odredbe

Na ugovorni odnos između prodavatelja i naručitelja primjenjuje se hrvatsko zakonodavstvo uz isključenje primjene UN Konvencije o međunarodnoj prodaji robe.

Ukoliko pojedine odredbe ugovora postanu u cijelosti ili djelomično ništetne, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi.

Naručitelj i prodavatelj će se sve sporove nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti istoga ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Od 15. veljače 2016. EU komisija pokrenula je platformu za izvanpravno rješavanje sporova. Platforma omogućuje potrošaču rješavanje sporova nastalih prilikom internet kupovine bez pokretanja sudskog postupka. Internetsko rješavanje sporova pronaći će te ovdje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.